SZKOLNY KONKURS K O Ł Y S A N E K

kołysanki-księżyc-noc-śpiewa-17070789DLA KLAS PIĄTYCH

I miejsce:   JULIAN  WALCZAK  – kl. 5a

II miejsce:  MILA  MIŁASZEWSKA  –  kl. 5c

III miejsce:  OLIVIA  WYCICHOWSKA  –  kl.  5b

 

Wyróżnienia: 

PATRYK JASKÓLSKI –  kl. 5c,  GABRIELA WARWAS  –  kl. 5c,   HANNA  SOJKA  –  kl. 5c