Szkolny konkurs łamańców językowych dla klas 4-8

Chętnych uczniów klas 4-8 zapraszam do udziału w konkursie organizowanym z okazji Dnia Języka Ojczystego. Zmagania polegają na wzorowym przeczytaniu wylosowanego wiersza naszpikowanego trudnościami dykcyjnymi przed komisją konkursową, która wyłoni laureatów.

Spośród wszystkich osób chętnych w klasie nauczyciel języka polskiego wybiera 1-2 osoby do ferii zimowych i zgłasza kandydatów do organizatora.

Aby poradzić sobie z łamańcami językowymi, w które obfitować będą wierszyki na pewno przyda się rozgrzewka – propozycja ćwiczeń dla Was:

gimnastyka