LAUREAT KONKURSU Zdolny Ślązak Z FIZYKI 2020/2021

 

Szymon Perlicki uczeń klasy 8A uzyskał w roku szkolnym 2020/2021 tytuł LAUREATA konkursu zDolny Ślązak z FIZYKI.
Tytuł ten daje mu następujące uprawnienia:
Laureaci Konkursów Przedmiotowych „zDolny Ślązak” są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły (art. 132 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. 2020, poz.910).
Ogromne gratulacje
Dorota Sęga – nauczyciel fizyki