Regulamin Szkolnych Biegów Przełajowych  

 

 

Regulamin Szkolnych Biegów Przełajowych  

Szczegółowa organizacja tego dnia będzie podana po weekendzie  

 1. Termin i miejsce   30.09.2021r. (czwartek) boisko przy ul. Szkockiej uczniowie z budynku przy Greckiej na biegi zostaną przyprowadzeni przez nauczycieli, z którymi mają w danym czasie lekcje. 

Przychodzą wszyscy z klasy wraz z nauczycielem; osoby, które nie biorą udziału w biegu też przychodzą – będą kibicować.   

Startujemy wg następującego harmonogramu  

  Przybliżona godzina 

biegu 

Długość trasy (około) 
Chł  Dz 
 

klasy 8 

 

Godz. 9:30  1000m  800m 
klasy 7  Godz. 10:30  1000m  800m 
klasy 5-6 

(start w osobnych kategoriach) 

Godz.11:30 

 

800m  600m 
klasy 4   

Godz. 12:30 

 

500m  400m 

 

 1. Startujemy w kategoriach  klas 4, 5, 6,7,8 osobno dziewczęta i osobno chłopcy. 
 2. Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy i zgoda rodziców na udział w biegu.  
 3. Przebieramy się w szatniach wf (klasy z Greckiej na Greckiej, klasy ze Szkockiej na Szkockiej). 
 4.  Zabieramy ciepłą bluzę oraz picie i ewentualnie batonik. 
 5. Rano w dniu biegów koniecznie jemy wartościowe śniadanie.
 6. 7.Udział w szkolnych biegach przełajowych jest nieobowiązkowy- startują chętni, którzy dostarczą do nauczycieli zgodę w terminie do 27.09.2021r. (poniedziałek). 
 7. 7. Każdy, kto ukończy bieg otrzyma ocenę celującą.
 8. Najlepsze 3 osoby w każdej kategorii otrzymają oceny celujące oraz dyplomy na apelu podsumowującym I semestr 
 9.  Zwycięzcy poszczególnych biegów otrzymają medale na apelu podsumowującym I semestr
 10. Obowiązują zasady fairplay, dobry humor i pozytywne nastawienie.
 11. Zapisy i zgody – u swoich nauczycieli WF.

Powodzenia! 

Nauczyciele WF