SP 28 szkołą dobrego wychowania

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła zdobyła tytuł  SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA w Ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Potwierdzeniem jest Certyfikat.

W okresie od 08.09.2020 r. do 15.02.2021 r. w ramach projektu z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego uczniowie naszej szkoły wykonywali zadania  przewidziane regulaminem Konkursu w następujący sposób:

Zadanie 1.
Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.
Zadanie 2.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre.
Zadanie 3.
Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie.”
Zadanie 4.
Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim był „Mój wygląd świadczy o mnie.”
Zadanie 5.
Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.

Realizacja zadania nr 4: