Ubezpieczenie szkolne dziecka

Wybrani przedstawiciele Rady Rodziców spośród przedstawionych ofert ubezpieczenia NNW, wybrali polisę InterRisk w 2 wariantach oraz ofertę wirtualną z unikalnym kodem do zawierania umów online przez rodziców.

Wariant I – suma ubezpieczenia 20 000 PLN – składka 70,00 PLN (było 74 zł) – oferta kompleksowa SP 28 – 20 000 PLN

Wariant II – suma ubezpieczenia 30 000 PLN – składka 87,00 PLN (było 75 zł) – oferta kompleksowa SP 28 – 30 000 PLN

Do oferty dodane zostały opcje jakich w poprzednich latach nie było:
– Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW
– Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (2% w przypadku pokąsania, ukąszenia a było 1% w roku poprzednim)
– Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem
– Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)
– Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– Opcja Dodatkowa D5 – pobytu w szpitalu w wyniku choroby
– Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– Opcja Dodatkowa D9 – operacje w wyniku choroby
– Opcje dodatkowe D18 – Koszty leków
– Opcja Dodatkowa D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy (a) zdiagnozowanie boreliozy do 1 000 zł, b) wizyta u lekarza do 150 zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d) antybiotykoterapia do 200 zł – wcześniej było tylko 500 zł w przypadku zachorowania i zdiagnozowania boreliozy.
Szczegóły oferty zostały zawarte w owu edu plus_obow do 1 czerwca 2020

Rodzice mogą zgłaszać dziecko do ubezpieczenia wirtualnie poprzez stronę https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline wpisując indywidualny kod szkoły gjf62. Szczegóły znajdą Państwo w ulotce Oferta_wirtualna_SP28