Rekrutacja w pigułce

W dniach 03-08.03.2023  rozpocznie się elektroniczna rekrutacja dzieci z obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie poprzez profil zaufany na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl  W przypadku, gdy rodzice nie dysponują dostępem do Internetu, będą oni mogli wypełnić wniosek papierowy w sekretariacie szkolnym.

W dniu 26.05.2023 r. uruchomiony zostanie dla rodziców elektroniczny system II etapu rekrutacji do klas I, w przypadku gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. W dniach 26-30.05.2023 r. możliwe będzie również złożenie bezpośrednio w placówce wniosku rekrutacyjnego w formie papierowej (jeżeli po rekrutacji elektronicznej placówka będzie jeszcze dysponowała wolnymi miejscami).

Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane (od września 2023 roku) na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia.

Informacje na temat rekrutacji 2023/2024 zostały przedstawione na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Organizacja klas uzależniona będzie od liczby przyjętych dzieci z obwodu w procesie rekrutacji. W roku szkolnym 2023/2024 planowane są 1-2 oddziały klas pierwszych.