Żywienie oddział “0”

UWAGA RODZICE !

Wszystkie osoby, które nie złożyły umowy na obiady mogą to robić na bieżąco, jednakże:

– umowa złożona do środy obowiązywać będzie od najbliższego poniedziałku

– umowa złożona po środzie obowiązuje od poniedziałku tydzień później

Zgodnie z regulaminem korzystania ze stołówki, punkt 2. „Odpłatność za obiady”.

Warunkiem otrzymania obiadu jest złożenie deklaracji i uiszczenie opłaty.

BARDZO PROSIMY o to, by nie pomniejszać samodzielnie opłat za bieżący miesiąc o nieobecności
dot. bieżącego miesiąca

  1. Kwota do zapłaty za miesiąc marzec 2021 r. to 109,25 zł -obiad oraz 46,00 zł-śniadanie
    ( 23 dni żywieniowych) w sumie: 155,25 zł, należy ją uiścić do 10. dnia miesiąca
    w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka.

2. Odwołań obiadów można dokonywać pod nr telefonu 71 798 68 47 wewn.113- Intendent pracuje w godzinach 7-11

W sprawie ustalenia dokładnej kwoty uwzględniającej odpisy (zgłoszone nieobecności) z ubiegłego miesiąca, można dzwonić na numer 71 798 68 47 wewn. 113, po 6 dniu miesiąca lub mailowo: intendent@sp28.wroc.pl

w przypadku braku połączenia można próbować także pod nr wewnętrznym :
151 (kuchnia),

111 (główny specjalista)
110 (kierownik gospodarczy)
100 (sekretariat
)
3. Płatności za obiady należy dokonywać na konto bankowe nr :  

                                                                 89 1020 5226 0000 6202 0418 0824

4. Stołówka szkolna – wydaje śniadania w godzinach 8:30-9:00 oraz obiady od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 – 14.15

5. Jadłospis tygodniowy,  pobierzJadłospis 1-5.03.2021

6. Zarządzenie Dyrektora – Zarządzenie Dyrektora na rok 2020-2021

7. Deklaracja dla rodziców – Deklaracja grupa 0

6. wykaz alergenów – Uchwaa_Nr_IX-90-2011_zacznik_SANEPID

7. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej,  pobierz – REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

UWAGA!

W związku z Ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985), od dnia 1 stycznia 2017 r. nie pobiera się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę od dzieci. które ukończyły 6 lat (realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego).