Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,

informujemy, że wszystkie dzieci, które brały udział w rekrutacji do klas pierwszych na rok 2021/2022 zostały przyjęte do naszej szkoły. Dokładna lista z imionami i nazwiskami dzieci przyjętych znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej na szklanych drzwiach wejściowych.