Nakręciliśmy teledysk do piosenki „Akademia Blisko Ciebie”

Z przyjemnością prezentujemy nasz pierwszy teledysk, który został nagrany przy okazji konkursu organizowanego przez Akademię Blisko Ciebie pod hasłem „Mój pierwszy teledysk”. Już wkrótce na stronach Akademii pojawią się najlepsze wykonania, na które będzie można głosować.

Z wizytą w drukarni w Dniu Książki

2 008

Dnia 23 kwietnia 2015 r. – w Dniu Książki – uczniowie klasy 5c podpatrywali proces ich wydawania  w Drukarni Tumskiej. Prześledziliśmy drogę od redagowania tekstów do uzyskania gotowych tomów.

Po tej wizycie poznaliśmy historię i legendy związane z najstarszą częścią Wrocławia – zwiedzaliśmy Ostrów Tumski podczas gry terenowej.

1% dla MOJEJ SZKOŁY

Przypominamy: został jeszcze tydzień na rozliczenie podatku i wsparcie naszej szkoły. Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1% Twojego podatku (Waszej rodziny, przyjaciół). Jeżeli nie podejmiesz tej decyzji, o Twoich pieniądzach będą decydować inni! Wskaż w rocznym rozliczeniu PIT gdzie ma trafić Twój 1% podatku. Masz do tego prawo! Możesz skorzystać z dedykowanego naszej organizacji programu do rozliczenia rocznego PIT Format 2012 – po wypełnieniu za jego pomocą PIT-u 1% trafi automatycznie na nasze konto (pamiętaj o wpisaniu numeru i nazwy szkoły, przedszkola lub organizacji).

Przekaż 1% NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA lub ORGANIZACJĘ, KTÓRĄ CHCESZ WSPIERAĆ!

Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji, podać jej numer KRS i podać 1% podatku. To wszystko – żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.

Poniżej wzór jak wypełnić PIT w tym roku.

1. Przekaż 1% podatku wybranej placówce.

Możesz też :
2. Wydrukować „Poświadczenie przekazania 1%” i uzupełnić.
3. Oddać druk do szkoły, której chcesz pomóc, przekazując 1%. To przyśpieszy procedurę skorzystania z tych środków. W innym wypadku będziemy musieli czekać na informację z urzędów skarbowych.

KRS

W polu 125 (PIT-37, pozycje tego pola w innych PIT-ach mogą się różnić), należy wpisać Nazwę wybranej przez siebie szkoły oraz (w miejscu XXX…) jej 12- cyfrowy Numer Identyfikacyjny Partnera. Te dane znajdziesz w naszej bazie – tutaj.

* Tu ma się znaleźć 1% Twojego podatku, podana kwota na rysunku jest przykładowa!

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu
Identyfikacyjny Numer Partnera:
500000003360
Wartość pomocy: 0,00 zł
Adres: ul. Grecka 59
54-406 Wrocław
Telefon: 0713573111

Uwaga! W tym roku Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”  udostępnia wszystkim darmowy program do wypełnienia  zeznań PIT – PIT Format 2012. To specjalna edycja najpopularniejszego w Polsce programu do rozliczania podatków. 

Ten program automatycznie obliczy 1% podatku  i wpisze numer KRS Stowarzyszenia.

Im szersze działania, tym lepszy wynik!

1. Pierwszym krokiem w akcji 1% powinno być zaznajomienie się Szkoły z zasadami i regulaminem.

2. Poinformowaniu rodziców o możliwości ściągnięcia darmowego dedykowanego dla stowarzyszenia programu do wypełnienia deklaracji PIT Format 20012.

3. Zamieszczenie baneru akcji na stronie internetowej,

4. Do 30 kwietnia 2013 r. wszyscy podatnicy dokonują złożenia rocznego rozliczenia – PIT.

5. Zapoznanie z akcją współpracowników oraz zachęcenie ich do aktywnych przedsięwzięć na rzecz szeroko rozumianych działań polepszających warunki kształcenia dzieci i młodzieży – to kolejny krok konieczny do spełnienia.
Warto zainwestować, aby osiągnąć lepszy wynik! Dobrym rozwiązaniem są m.in. następujące działania:

Zamówienie w Stowarzyszeniu i rozwieszanie kolorowych plakatów i ulotek informujących o przystąpieniu placówki do Akcji 1%.

Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły (kod baneru do ściągnięcia ze strony stowarzyszenia) – wymóg skorzystania z uzyskanej dotacji.
informowanie  Rodziców na zebraniach klasowych.

Przekazywanie ulotek swoim bliskim, przyjaciołom, Rodzicom na spotkaniach (przykładową ulotkę zamieściliśmy na ostatniej stronie przewodnika – sąsiadująco, aby ułatwić Państwu ich rozpowszechnienie).

Przesyłanie wiadomości o możliwościach przekazania 1% na rzecz szkoły przy pomocy faxu, e-maila do różnych instytucji, firm, zakładów pracy.

Skorzystanie z darmowego programu do dokonania rozliczenia dedykowany naszemu Stowarzyszeniu.

Przygotuj się do konkursu – kOMPUTEROWY MISTRZ

Zadanie 1 fUNKCJE LOGICZNE I MATEMATYCZNE

Zadanie 2 Logomocja

oto kwadrat :a
powtórz 4 [ np :a lw 90 ]
już

oto serce :a
powtórz 4 [ kwadrat :a lw 90 ]
już

oto zamalowaneserce :s
serce :s pod
ws ( :s / 2 ) lw 90 np ( :s / 2 )
ukm 11 zamaluj
ws :s ukm 13 zamaluj
pw 90 np :s ukm 13 zamaluj
lw 90 np :s ukm 11 zamaluj
ws ( :s / 2 ) pw 90 ws ( :s / 2 )
opu
już

oto kółkawsercu :s
pod ws ( :s / 2 ) pw 90 np ( :s / 2 ) lw 90
ukm 12 opu koło ( :s / 2 )
pod np :s opu koło ( :s / 2 )
ukm 9
pod lw 90 np :s pw 90
opu koło ( :s / 2 )

oto kwadrat :a
 powtórz 4 [ np :a lw 90 ]
już

oto serce :a
 powtórz 4 [ kwadrat :a lw 90 ]
już

oto zamalowaneserce :s
 serce :s pod
 ws ( :s / 2 ) lw 90 np ( :s / 2 )
 ukm 11 zamaluj
 ws :s ukm 13 zamaluj
 pw 90 np :s ukm 13 zamaluj
 lw 90 np :s ukm 11 zamaluj
 ws ( :s / 2 ) pw 90 ws ( :s / 2 )
 opu
już

oto kółkawsercu :s
 pod ws ( :s / 2 ) pw 90 np ( :s / 2 ) lw 90
 ukm 12 opu koło ( :s / 2 )
 pod np :s opu koło ( :s / 2 )
 ukm 9
 pod lw 90 np :s pw 90
 opu koło ( :s / 2 )
 pod ws :s opu koło ( :s / 2 )
 pod pw 90  np ( :s / 2 )
 lw 90 np ( :s / 2 )
 opu
już

oto strzałka :a :n
ugp :n
lw 30 ws :a np :a
pw 60 ws :a np :a 
lw 30
ugp 1
już

oto dużykrwioobieg1 :s
 np :s pw 90 np ( :s / 2 ) lw 90
 ukp 12 ugp 10 np ( 2 * :s ) strzałka :s 5 
 ugp 10 np ( 4 * :s ) strzałka :s 5 ugp 10 lw 90 np :s
 ugp 1 ukp 0 pw 90 np ( :s / 2 ) lw 90
 kwadrat :s np :s kwadrat :s lw 90
  np ( :s / 2 ) pw 90 
 pod ws ( :s / 2 ) ukm 13 zamaluj
 np :s ukm 11 zamaluj np ( :s / 2 ) 
 opu
 ukp 9 ugp 10 np ( 2 * :s ) lw 90 np ( 2 * :s )
 strzałka :s 5 
 ugp 10 np ( 4.5 * :s ) lw 90 np ( 1.5 * :s )
 strzałka :s 5 ugp 10
 np ( 2 * :s )
 pod np :s lw 90 ws ( :s / 2 )
 ukp 0 ugp 1 opu
już

oto dużykrwioobieg2 :s
np :s pw 90 np ( :s / 2 ) lw 90
ukp 12 ugp 10 np ( :s / 2 ) pw 90 np ( 4.5 * :s )
strzałka :s 5  ugp 10 pw 90 np ( 5 * :s ) strzałka :s 5 ugp 10
np ( 4 * :s ) pw 90 np ( 5 * :s ) strzałka :s 5
ugp 1 ukp 0 pw 90 np ( :s / 2 ) lw 90 
kwadrat :s np :s kwadrat :s
lw 90 np ( :s / 2 ) pw 90 
pod 
ws ( :s / 2 ) ukm 13 zamaluj np :s ukm 11 zamaluj np ( :s / 2 ) 
opu
ugp 10 ukp 9 np ( 2 * :s ) strzałka :s 5 pw 90
ugp 10 np ( 4.5 * :s ) np ( 2.5 * :s ) pw 90 np ( 3 * :s )
strzałka :s 5
pod
np :s lw 90 np ( :s / 2 )
ugp 1 ukp 0 opu
już

oto małykrwioobieg :s
np :s lw 90 np ( :s / 2 ) pw 90 
ukp 9 ugp 10
 np ( :s / 2 ) lw 90 np ( 2.5 * :s )
 strzałka :s 5
 ugp 10 pw 90 np ( 2 * :s ) pw 90 np :s
 ukp 0  ugp 1 pw 90 np ( :s / 2 ) lw 90 
 kwadrat :s np :s kwadrat :s
 lw 90 np ( :s / 2 ) pw 90 
 pod
 ws ( :s / 2 ) ukm 11 zamaluj
 np :s ukm 13 zamaluj np ( :s / 2 ) 
 opu
 ukp 12 ugp 10 
 np ( 3 * :s ) strzałka :s 5 
 ugp 10 pw 90 np ( 4 * :s ) pw 90 np ( 2 * :s ) strzałka :s 5 
 pod 
 np :s pw 90 np ( :s / 2 )
 ukp 0 ugp 1 opu
już

oto krwioobieg :s
 zamalowaneserce :s
 kółkawsercu :s
 małykrwioobieg :s
 dużykrwioobieg1 :s
 dużykrwioobieg2 :s
już