Wyniki szkolnego konkursu SUDOKU

Zwycięzcy szkolnego etapu konkursu SUDOKU:

Wojciech Koryś – kl. 6b,

Natalia Litwińska – kl. 6a,

Mateusz Maciantowicz – kl. 6a,

Filip Wieczorek – kl. 6a

Tym samym uczniowie zakwalifikowali się do Wrocławskiego Drużynowego Konkursu Sudoku

GRATULUJEMY!!!

Finał odbędzie się 9 kwietnia – życzymy powodzenia!

 

 

Zaproszenie do konkursu „Skrzydlaty eksperyment Ziemi”

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w XVI edycji ogólnopolskiego i IX edycji polsko-litewskiego konkursu geologiczno- środowiskowego „Nasza Ziemia- środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej skrzydlatych przedstawicieli różnych grup zwierząt , któych można spotkac w różnych okresach geologicznych. Praca może byc wykonana dowolną techniką na płaszczyźnie.

Termin dostarczenia prac wraz ze zgodą rodziców na odpowiednim formularzu zgłozeniowym 31 marca.

Poniżej wydruk formularza zgłoszeniowego wraz z podpisem opiekunów wyrażających zgodę na udział w konkursie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ja niżej podpisany (-a) niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję. Oświadczam, że: 1) przystępuję do Konkursu dobrowolnie; 2) złożona w Konkursie praca nie narusza praw osób trzecich , jest mojego autorstwa, a prawo do pracy nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom; 3) wyrażam zgodę na upublicznienie w związku z Konkursem moich danych osobowych (imię, nazwisko, wiek/klasa, szkoła) ujawnionych poniżej; 4) majątkowe prawa autorskie do złożonej pracy wraz z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przenoszę nieodpłatnie na Organizatora; 5) przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wskazanych niżej danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu wskazanym w Regulaminie Konkursu. Poniższe dane osobowe podaję dobrowolnie i jestem świadom (-a) przysługującego mi prawa ich poprawy lub zmiany.

Miejscowość _______________, data _________________ podpis1______

 

regulamin konkursu znajduje się na stronie

http://geoportal.pgi.gov.pl/css/muzeum2/konkurs_v1/pdf/regulamin_konkursu.pdf

Podsumowanie szkolnej akcji SŁODKA ŚRODA już wkrótce

25 marca w naszej szkole zakończyła się akcja charytatywna „Słodka środa”

W każdą środę marca zbieraliśmy pieniądze na fundusz „Dziewczynka z zapałkami” dla uczniów naszej szkoły, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Przed wiosenną przerwą świąteczną zamieścimy informacje jaką kwotę zebraliśmy, dzięki pomocy uczniów i pracowników szkoły,

Wolontariusze SKW i opiekunowie: M. Hercuń i D. Ochwat

 

Podsumowanie akcji charytatywnej „OŁÓWEK DLA AFRYKI”

„Dob­roć ser­ca obej­mu­je ob­szar większy aniżeli sze­rokie po­le sprawiedliwości”

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom i ich rodzinom za włącznie się do akcji charytatywnej SKW SP28 i ofiarowanie przyborów piśmienniczych dzieciom w Afryce.

A oto efekty naszej zbiórki:

 • 514 długopisów,
 • 9 gumek,
 • 10 temperówek,
 • 5 wkładów,
 • kredki 3×12 sztuk i 1×18,
 • długopisy żelowe zapachowe 26 szt.

IMG-20150227-WA0008  IMG-20150227-WA0011

IMG-20150227-WA0013IMG-20150227-WA0007J. szkolni wolontariusze i ich opiekunowie: J. Oleksiuk, M. Hercuń

Sukcesy z wyższej półki naszych szóstoklasistów

Uczniowie klas szóstych mają okazje sprawdzać swoją wieloletnią wiedzę z różnych przedmiotów

w licznych konkursach.

Jest nam ogromnie miło poinformować i czynimy to z ogromną dumą, iż

Paulina Leszczuk jest laureatką konkursu „Zdolny Ślązaczek”

w dwóch kategoriach: JĘZYK POLSKI oraz MATEMATYKA

Filip Wieczorek został zwycięzcą w konkursie ”Asy z szóstej klasy”

w kategorii: JĘZYK POLSKI

Paulina Leszczuk, Julia Szymańska, Filip Wieczorek zajęli drugie miejsce

w konkursie „Polonistyczna Corrida”

Szymon Kielich zakwalifikował się do finału „Turnieju Młodych Matematyków”

Wszystkim ogromnie gratulujemy!

 

Przekaż 1% podatku na rzecz szkoły

Szanowni Państwo!

Nasza szkoła z inicjatywy Rady Rodziców i Dyrekcji przystąpiła do Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła, które pośredniczy (bezpłatnie) w przekazywaniu 1%. Prosimy o przeznaczenie tej części swoich podatków na rzecz szkoły oraz poinformowanie o takiej możliwości swoje rodziny i znajomych.

Serdecznie pozdrawiam
Alicja Fras-Borkowska
przewodnicząca RR

Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1% Twojego podatku (Waszej rodziny, przyjaciół). Jeżeli nie podejmiesz tej decyzji, o Twoich pieniądzach będą decydować inni! Wskaż w rocznym rozliczeniu PIT gdzie ma trafić Twój 1% podatku. Masz do tego prawo! Możesz skorzystać z dedykowanego naszej organizacji programu do rozliczenia rocznego PIT Format 2012 – po wypełnieniu za jego pomocą PIT-u 1% trafi automatycznie na nasze konto (pamiętaj o wpisaniu numeru i nazwy szkoły, przedszkola lub organizacji).

Przekaż 1% NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA lub ORGANIZACJĘ, KTÓRĄ CHCESZ WSPIERAĆ!

Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji, podać jej numer KRS i podać 1% podatku. To wszystko – żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.

Poniżej wzór jak wypełnić PIT w tym roku.

1. Przekaż 1% podatku wybranej placówce.

Możesz też :
2. Wydrukować „Poświadczenie przekazania 1%” i uzupełnić.
3. Oddać druk do szkoły, której chcesz pomóc, przekazując 1%. To przyśpieszy procedurę skorzystania z tych środków. W innym wypadku będziemy musieli czekać na informację z urzędów skarbowych.

KRS

W polu 125 (PIT-37, pozycje tego pola w innych PIT-ach mogą się różnić), należy wpisać Nazwę wybranej przez siebie szkoły oraz (w miejscu XXX…) jej 12- cyfrowy Numer Identyfikacyjny Partnera. Te dane znajdziesz w naszej bazie – tutaj.

* Tu ma się znaleźć 1% Twojego podatku, podana kwota na rysunku jest przykładowa!

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu
Identyfikacyjny Numer Partnera:
 500000003360
Wartość pomocy: 0,00 zł
Adres: ul. Grecka 59
54-406 Wrocław
Telefon: 0713573111

Uwaga! W tym roku Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”  udostępnia wszystkim darmowy program do wypełnienia  zeznań PIT – PIT Format 2012. To specjalna edycja najpopularniejszego w Polsce programu do rozliczania podatków. 

Ten program automatycznie obliczy 1% podatku  i wpisze numer KRS Stowarzyszenia.

Mój skomputeryzowany Scratch- konkurs na projekt w środowisku Scratch

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie informatycznym

Mazowieckie Dni Scratcha (25 lutego – 9 maja 2015)

Zadanie dla uczniów: przygotowanie projektu Scratch w formie animacji, gry, sztuki, melodii, opowiadania lub interakcji z myszą, klawiaturą, obrazem z kamery oraz dźwiękiem z mikrofonu.

  • Od 14 do 20 kwietnia będą otwarte studia na stronie scratch.mit.edu, w których uczestnicy umieszczają prace konkursowe. Po opublikowaniu pracy należy zgłosić pracę przez formularz, który będzie dostępny tutaj (od 14 kwietnia).

   Ocenie podlegają:

   1. zawartość merytoryczna,
   2. rozwiązania programistyczne,
   3. walory artystyczne – w tym własne zdjęcia i grafika,
   4. pomysłowość i wkład pracy.

   Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i będą mogli publicznie zaprezentować wyróżnione prace podczas spotkania 9 maja 2015 r.