Informacje dla rodziców przyszłych klas pierwszych

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

 

 1. Zeszyt do pisania liter i cyfr (16-kartkowe w linię i w kratkę)

 

 1. Dzienniczek (zeszyt 16 kartkowy w kratkę)

(Na pierwszej stronie: imię i nazwisko ucznia,  klasa, szkoła, telefony kontaktowe)

 1. Piórnik JEDNOKOMOROWY! JEDEN! wyposażony w: ołówek HB lub 2B o średnicy około 6 mm, pióro atramentowe, kredki BAMBINO w drewnianej oprawie, krótką linijkę, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, klej w sztyfcie, temperówkę z pojemnikiem.
 2. Strój gimnastyczny: ciemne spodenki i biała koszulka oraz sznurowane buty sportowe na jasnych podeszwach.
 3. Obuwie zmienne w podpisanym worku na buty.
 4. Zdjęcie do legitymacji.

 

Uczeń zostawia w klasie w wyznaczonym miejscu

(WSZYSTKO POWINNO BYĆ PODPISANE)

 1. Bloki rysunkowe A4 z białymi i  kolorowymi kartkami

 

 1. Blok techniczny A 4 z białymi kartkami

 

 1. Blok techniczny A 4 z kolorowymi kartkami

 

 1. Komplet trzech pędzelków różnej grubości (każdy oddzielnie podpisany)

 

 1. Farby plakatowe (około 10 kolorów)

 

 1. Papier kolorowy w zapinanej koszulce (A4)

 

 1. Skoroszyt z 10 koszulkami dużymi (A 4)

 

 1. Plastelinę 1 op.

 

Uczeń trzyma w domu i przynosi na prośbę nauczyciela

 1. Krepinę (minimum 5 kolorów)
 2. Bibułę (kilka kolorów)
Przybory potrzebne w pierwszej klasie

 

 1. Zeszyt do pisania liter i cyfr

 

 1. Dzienniczek (zeszyt 16 kartkowy w kratkę)

(Na pierwszej stronie: imię i nazwisko ucznia,  klasa, imiona i nazwiska rodziców, adres, telefony kontaktowe)

 1. Piórnik JEDNOKOMOROWY! JEDEN! wyposażony w: ołówek HB lub 2B o średnicy około 6 mm, kredki BAMBINO w drewnianej oprawie, krótką linijkę, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, klej w sztyfcie, temperówkę z pojemnikiem
 2. Strój gimnastyczny: ciemne spodenki i biała koszulka oraz sznurowane buty sportowe.

 

Uczeń zostawia w klasie w wyznaczonym miejscu

(wszystko powinno być podpisane)

 1. Bloki rysunkowe A4 z białymi i  kolorowymi kartkami

 

 1. Blok techniczny A 4 z białymi kartkami

 

 1. Blok techniczny A 4 z kolorowymi kartkami

 

 1. Komplet trzech pędzelków różnej grubości (każdy oddzielnie podpisany)

 

 1. Farby plakatowe (około 10 kolorów)

 

 1. Papier kolorowy w zapinanej koszulce

 

 1. Skoroszyt z 10 koszulkami dużymi (A 4)

 

 1. Plastelinę

 

Uczeń trzyma w domu i przynosi na prośbę nauczyciela

 1. Krepinę (minimum 5 kolorów)
 2. Bibułę (kilka kolorów)

 

Przybory potrzebne w pierwszej klasie

 

 1. Zeszyt do pisania liter i cyfr

 

 1. Dzienniczek (zeszyt 16 kartkowy w kratkę)

(Na pierwszej stronie: imię i nazwisko ucznia,  klasa, imiona i nazwiska rodziców, adres, telefony kontaktowe)

 1. Piórnik JEDNOKOMOROWY! JEDEN! wyposażony w: ołówek HB lub 2B o średnicy około 6 mm, kredki BAMBINO w drewnianej oprawie, krótką linijkę, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, klej w sztyfcie, temperówkę z pojemnikiem
 2. Strój gimnastyczny: ciemne spodenki i biała koszulka oraz sznurowane buty sportowe.

 

Uczeń zostawia w klasie w wyznaczonym miejscu (wszystko powinno być podpisane)

 

 1. Bloki rysunkowe A4 z białymi i  kolorowymi kartkami

 

 1. Blok techniczny A 4 z białymi kartkami

 

 1. Blok techniczny A 4 z kolorowymi kartkami

 

 1. Komplet trzech pędzelków różnej grubości (każdy oddzielnie podpisany)

 

 1. Farby plakatowe (około 10 kolorów)

 

 1. Papier kolorowy w zapinanej koszulce

 

 1. Skoroszyt z 10 koszulkami dużymi (A 4)

 

 1. Plastelinę

Uczeń trzyma w domu i przynosi na prośbę nauczyciela

 1. Krepinę (minimum 5 kolorów)
 2. Bibułę (kilka kolorów)

 

Przybory potrzebne w pierwszej klasie

 

 1. Zeszyt do pisania liter i cyfr

 

 1. Dzienniczek (zeszyt 16 kartkowy w kratkę)

(Na pierwszej stronie: imię i nazwisko ucznia,  klasa, imiona i nazwiska rodziców, adres, telefony kontaktowe)

 1. Piórnik JEDNOKOMOROWY! JEDEN! wyposażony w: ołówek HB lub 2B o średnicy około 6 mm, kredki BAMBINO w drewnianej oprawie, krótką linijkę, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, klej w sztyfcie, temperówkę z pojemnikiem
 2. Strój gimnastyczny: ciemne spodenki i biała koszulka oraz sznurowane buty sportowe.

 

Uczeń zostawia w klasie w wyznaczonym miejscu (wszystko powinno być podpisane)

 

 1. Bloki rysunkowe A4 z białymi i  kolorowymi kartkami

 

 1. Blok techniczny A 4 z białymi kartkami

 

 1. Blok techniczny A 4 z kolorowymi kartkami

 

 1. Komplet trzech pędzelków różnej grubości (każdy oddzielnie podpisany)

 

 1. Farby plakatowe (około 10 kolorów)

 

 1. Papier kolorowy w zapinanej koszulce

 

 1. Skoroszyt z 10 koszulkami dużymi (A 4)

 

 1. Plastelinę

 

Uczeń trzyma w domu i przynosi na prośbę nauczyciela

 1. Krepinę (minimum 5 kolorów)
 2. Bibułę (kilka kolorów)

 

Wnioski o stypendia dla uczniów i absolwentów szkół

Przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendia dla uczniów i absolwentów Państwa szkół w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego.

Zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXVIII/868/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego termin składania wniosków upływa z dniem 30 czerwca 2015r.

Szkoły mają możliwość wnioskowania o udzielenie stypendiów dla uczniów, którzy zdobyli tytuł laureata I, II lub III miejsca ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w roku szkolnym 2014/2015.

Programem tym objęci są również uczniowie, którzy uzyskali w roku szkolnym 2014/2015 co najmniej dwie oceny celujące na świadectwie oraz posiadają szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym) uzyskanych w roku szkolnym 2014/2015.

Wyżej wymienione kryteria należy zaświadczyć kopiami dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

Stypendia przydzielane w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego mają charakter uznaniowy. Ich liczba jest uzależniona od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Wrocław na ten cel. W bieżącym roku szkolnym przyznano 170 stypendiów i na podobnym poziomie również planuje się przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2015/2016.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę o dokonanie przemyślanego zgłoszenia uczniów do Uczniowskiego Programu Stypendialnego (uczeń osiągający najwyższą lokatę w szkole pod warunkiem uzyskania osiągnięć na odpowiednim szczeblu).

Wnioski spełniające kryteria zapisane w powyższej uchwale, należy składać w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (IV piętro, pok. 439) w nieprzekaraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na ten temat oraz formularze wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału Edukacji

Ewa Przegoń

Uwaga Rodzice!

Prosimy do końca roku szkolnego  dostarczyc legitymacje uczniów w celu uaktualnienia. Zgodnie z najnowszymi przepisami tylko legitymacje z wpisanym numerem PESEL będą upoważniały do otrzymania zniżek PKP, MPK i innych wynikających z posiadania legitymacji uczniowskiej.

Wyniki finału XV międzyszkolnego Powiatowego Turnieju Ortograficznego

22 maja 2015 r.nasza szkoła gościła laureatów etapu międzyszkolnego XV
Powiatowego Turnieju Ortograficznego
dla klas III. W finale udział wzięło 14 drużyn. Zwyciężyli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 45,
II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 26. Na III miejscu
znalazły się dwie drużyny: Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 28. Naszą szkołę reprezentowali  Miłosz Gryboś, Radosław Kmiotek i Jan Kuśnierz. Gratulujemy!!!

miejsce_3 msc._3 III_miejsce I_miejsce